Jeździecki Klub Sportowy „AMICO MOŁDAWIN”

ZAPRASZA NA REGIONALNE ZAWODY JEŹDZIECKIE

w skokach przez przeszkody.

IV Memoriał Tomka Mitury

 

 

 1. Organizator : Jeździecki Klub Sportowy „AMICO MOŁDAWIN”.
 1. Termin zawodów : >NIEDZIELA <11 czerwca 2017 r.
 1. Miejsce zawodów : Mołdawin, gmina Radowo Małe, pow. Łobeski , woj. Zachodniopomorskie.
 1. Uczestnicy : zawodnicy zarejestrowani w ZZJ i PZJ, zawodnicy nie zarejestrowani.
 1. Osoby oficjalne :

 

Sędzia Główny – Marek Chojnacki

Sędzia WZJ – Edward Latuszek

Sędziowie – Marcelina Główczyńska, Olga Petryszak

Gospodarz Toru  – Daniel Miechowicz

 

 1. Warunki ogólne

 

- Zawody odbywają się zgodnie z przepisami i regulaminem PZJ.

 

 1. Pula nagród – 3 400 zł. + nagrody rzeczowe.

 

 1. Zgłoszenia

Termin zgłoszeń imiennych ostatecznych upływa w dniu 08.06.2017 r. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: e- mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zmiany na listach startowych po ich zamknięciu tj. 10.06.2017 po godz.16.00 – 20 zł.

Konkursy towarzyskie rozgrywane zgodnie z Uchwałą PZJ z dnia 20.12.2013r. z równą dbałością o konie, zawodników i rywalizację sportową jak w konkursach ZR. W konkursach towarzyskich zawodników obowiązują: aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych

 

 1. Opłaty: wpisowe - : wpisowe - 50 zł od zawodnika,startowe : konkursy nr 1, 2 i 3– 20 zł

konkursy nr 4, 5 i 6 – 30 

 

 1. Różne
 • Sprawdzanie dokumentów zawodników oraz przyjmowanie opłat odbędzie się na terenie ośrodka w dniu zawodów od 9.30
 • Konie bez ważnych szczepień nie będą wpuszczone na teren ośrodka.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów .
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe wynikłe w czasie transportu i trwania zawodów.

 

 1. Program zawodów

 

godz. 9.3o do 10.oo  odprawa techniczna ( kontrola dokumentacji, korekta list startowych, przyjmowanie opłat ).

 

godz. 10.oo  konkurs nr 1 (towarzyski)– kuce open :  70-80 cm – dokładności (Art. 238.1.1)

 

– nagrody rzeczowe.

 

godz. 11.oo  konkurs nr 2 (towarzyski)– kuce open : 80-90 cm – zwykły (Art.238.2.1) - nagrody rzeczowe.

 

godz. 12.oo  konkurs nr 3 (towarzyski)– klasy L-L” : 80-90 cm – z trafieniem w normę czasu (dod. S1)  nagrody rzeczowe.

 

godz. 13.oo  konkurs nr 4 (towarzyski)  klasy „L” : 90-100 cm  dwufazowy (Art.274.5.3)  pula nagród 700 zł.

 

1 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

4 miejsce

5 miejsce

RAZEM

300 zł

200 zł

100 zł

50 zł

50 zł

700 zł

 

godz. 14.3o – konkurs nr 5 – klasy „P” : 110 cm – dwufazowy (Art.274.5.3) – pula nagród 1 050 zł.

 

1 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

4 miejsce

5 miejsce

RAZEM

400 zł

300 zł

2100 zł

100 zł

50 zł

1050 zł

 

godz. 15.30 – konkurs nr 6 – klasy „N” : 120 cm – zwykły Art.238.2.1) - pula nagród 1 650 zł. 

 

1 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

4 miejsce

5 miejsce

RAZEM

600 zł

450 zł

300 zł

200 zł

100 zł

1650 zł

 

Podane godz. rozpoczęcia konkursów są godzina orientacyjnymi, uzależnionymi od ilości zgłoszeń.

 1. Propozycje zatwierdzone w ZZJ dnia 28.04.2017r.

 

Kodeks postępowania z koniem, oraz zasady organizacyjne:

Polski Związek Jeździecki oczekuje od wszystkich osób zaangażowanych w sport jeździecki respektowania wydanego przez PZJ Kodeksu Postępowania z Końmi, jak również przestrzegania zasady, że dobro koni jest najważniejsze. Dobro koni musi być zawsze uwzględniane we współzawodnictwie sportowym oraz nie może być podporządkowane celom komercyjnym.

Na każdym etapie przygotowań i treningu konia do zawodów jego dobro musi być stawiane na pierwszym miejscu. Dotyczy to stałej dbałości o konia, stosowanych metod treningowych, kucia, obrządzania oraz transportu. Konie i zawodnicy muszą być dobrze przygotowani, zgrani ze sobą, odznaczać się dobrym zdrowiem, zanim zostaną dopuszczeni do startu w zawodach. Odnosi się to również do pomocy weterynaryjnej, zapewnienia bezpieczeństwa po operacjach, w czasie ciąży oraz interwencji w razie złego traktowania konia.

Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Oznacza to, że należy zwrócić szczególną uwagę na: prawidłowe przygotowanie terenu zawodów, rodzaj podłoża na hipodromie i trasach, warunki pogodowe, odpowiednie przygotowanie stajni, zapewnienie bezpieczeństwa i wygody koniom w drodze powrotnej z zawodów. ü Należy dołożyć wszelkich starań., aby zapewnić koniom opiekę po starcie w zawodach, jak również humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to zwłaszcza odpowiedniej opieki weterynaryjnej, wymaganych szczepień (eutanazji) oraz spokojnej starości.

FEI zobowiązuje osoby zaangażowane w sport jeździecki do stałego podnoszenia na wyższy poziom swojej wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie.

Każdy uczestnik Zawodów jest zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu, w biurze Zawodów.

Przez zgłoszenie udziału w Zawodach Uczestnik wyraża nieodpłatną zgodę na gromadzenie, ujawnianie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora Zawodów.

Imiona i nazwiska zwycięzców Zawodów mogą być ujawnione publicznie na stronie internetowej organizatora, współorganizatora

Na potrzeby Zawodów zostanie utworzony doraźny zbiór danych osobowych. Po rozstrzygnięciu Zawodów zbiór składający się z danych osób, które nie zostały nagrodzone zostanie usunięty zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe osób Nagrodzonych są przetwarzane przez organizatora zawodów, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Zawodów, to jest w celu identyfikacji uczestnika, wydania nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania (to jest miejscowości) zwycięzcy Zawodów.

Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. ü Uczestnik Zawodów ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zwycięzcy Zawodów może prowadzić do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.

Organizator

Jacek Sobczak